Ej att förväxla med Ingermanland.
För andra betydelser, se Ingenmansland (olika betydelser).

Ingenmansland (lat. terra nullius) är ett markområde som ingen brukar eller har kontroll över. Ordet används i regel om mark i relation till stater.[1]

ExempelRedigera

  • området mellan de stridande parterna vid en militär front
  • en markremsa mellan två stater vid en bevakad gräns, där ingen tillåts att befinna sig utan tillstånd.
  • land som ingen gjort anspråk på, exempelvis obebodda områden. Under 1700- och 1800-talen utvecklades en doktrin som gav kolonialmakterna rätten till den mark som beboddes av folk utan markägandesystem eller egentligt jordbruk, enligt samma princip som res nullius.

Se ävenRedigera

KällhänvisningarRedigera

  1. ^ ingenmansland i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 14 mars 2015.