Ingenmansland

landområde som inte kontrolleras av någon stat
Ej att förväxla med Ingermanland.

Ingenmansland (lat. terra nullius) är ett markområde som ingen brukar eller har kontroll över. Ordet används i regel om mark i relation till stater.[1]

Exempel redigera

  • området mellan de stridande parterna vid en militär front
  • en markremsa mellan två stater vid en bevakad gräns, där ingen tillåts att befinna sig utan tillstånd.
  • land som ingen gjort anspråk på, exempelvis obebodda områden. Under 1700- och 1800-talen utvecklades en doktrin som där kolonialmakterna hävdade rätten och överhöghet till den mark som beboddes av folk utan markägandesystem eller egentligt jordbruk, enligt samma princip som res nullius.

Se även redigera

Källhänvisningar redigera

  1. ^ ingenmansland i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 14 mars 2015.