Informationsfrihet

rätten att ta del av och dela information

Informationsfrihet är rätten att ta del av och inhämta information och andras yttranden.[1]

I Sverige regleras informationsfriheten bland annat som en självständig rättighet i regeringsformens paragraf om opinionsfriheter,[2] men även inom Europakonventionens artikel 10, som en förlängning av yttrandefriheten.[3]

Rättigheten förekommer också i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna under artikel 19,[4] och brukar betraktas som en central mänsklig och medborgerlig rättighet.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ informationsfrihet i Nationalencyklopedins nätupplaga.
  2. ^ 2 kap. 1 § 1 stycket Regeringsformen (1974:152)
  3. ^ Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
  4. ^ ”FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna”. OHCHR. https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=swd. Läst 15 juni 2019.