Öppna huvudmenyn

Informationsfrihet är rätten att ta del av och inhämta information och andras yttranden.[1]

I Sverige regleras informationsfriheten bland annat som en självständig rättighet i regeringsformen[2], men även inom Europakonventionens artikel 11, som en förlängning av yttrandefriheten.[3] Rättigheten förekommer också i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna under artikel 19,[4] och brukar betraktas som en central mänsklig och medborgerlig rättighet.

KällorRedigera