Inera

aktiebolag ägt av Sveriges Kommuner och Regioner
(Omdirigerad från Inera AB)

Inera AB är ett aktiebolag ägt av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), via bolaget SKL Företag AB, samt alla regioner[5] och nästan samtliga kommuner[6][7].[2] Företaget tillhandahåller e-hälsotjänster inklusive bland annat vårdinformationstjänsten 1177, en sammanhållen journal för vårdgivare i form av den Nationella patientöversikten (NPÖ), kunskapsstödet Vårdhandboken, det landsomfattande nätverket Sjunet samt läkemedelsordinationssystemet Pascal.[8][9]

Inera AB
Org.nr556559-4230[1]
TypAktiebolag
HuvudkontorSverige Stockholm
BranschHälso- och sjukvård, e-hälsa
Antal anställda330 (2018)
Historik
Grundat1999
Slogs ihop medCarelink
Ekonomi
Omsättning 886 464 tusen kr (2018)
Rörelseresultat 7 720 tusen kr (2018)
Vinst efter skatt 5 980 tusen kr (2018)
Tillgångar 528 560 tusen kr (2018)
Eget kapital 53 067 tusen kr (2018)
Struktur
ÄgareSveriges Kommuner och Regioner
Kommuner
Regioner[2]
ModerbolagSKL Företag AB[3]
DotterbolagNordic Medtest AB[3]
Övrigt
Webbplatsinera.se
FotnoterSiffror från 2018 års bokslut.[4][1]

Bolaget bildades 1999 av samtliga landsting och Apoteket AB under namnet Infomedica för att skapa en webbplats med information om vanliga sjukdomdomstillstånd.[10] Databasen lanserades 1 oktober 2002 under samma namn som företaget.[10] Bolaget bytte 2005 sedermera namn till Sjukvårdsrådgivningen SVR AB[11] och sedan 2010 till Inera AB.[12][5]

I dåvarande sjukvårdsrådgivningen införlivades 2007 Carelink[5][13], ett bolag bildat 2000 av Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Vårdföretagarna, Apoteket AB och Socialstyrelsen som bland annat utvecklade sätt för olika vårdsystem att interagera med varandra, arbetade med att ta fram en nationell patientöversikt och drev Sjunet, ett säkert nätverk (VPN) för informationsutbyte mellan bland andra landsting och vissa privata vårdgivare och kommuner.[14] Apoteket lämnade båda bolagen i samband med sammangåendet.[13]

Landstingen och regionerna sålde stora delar av sina aktieinnehav i Inera till SKL i mars 2017.[15][16] I samband med detta erbjöds kommunerna att bli delägare i bolaget[15], som uppgavs komma att erbjuda fler tjänster också mot kommunernas ansvarsområden.[6] Att kommunerna därigenom kan kringgå lagen om offentlig upphandling vid köp av dessa tjänster från Inera har framförts som ett av skälen till ägarbytet.[5][17]

Referenser redigera

 1. ^ [a b] ”Inera AB Bokslut och nyckeltal”. Alla Bolag. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107144247/https://www.allabolag.se/5565594230/inera-ab. Läst 7 november 2019. 
 2. ^ [a b] Inera AB. Årsredovisning och koncernredovisning för Inera AB för räkneskapsåret 2018. Avsinittet "Ägarförhållanden", sidan 2.
 3. ^ [a b] ”Företagsinformation för Inera AB, avsnittet "Koncernstruktur"”. Hitta.se. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107160614/https://www.hitta.se/f%C3%B6retagsinformation/inera+ab/5565594230. Läst 7 november 2019. 
 4. ^ Inera AB. Årsredovisning och koncernredovisning för Inera AB för räkneskapsåret 2018. Sidorna 3-7.
 5. ^ [a b c d] Energård, Thomas (11 april 2017). ”Förvärv av aktier i Inera AB, tjänsteutlåtande, förslag till beslut” (PDF). Västerås stad. sid. 1-2. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107182850/https://www.vasteras.se/download/18.4288dfad15b8c2e7274b7b/1554824340410/16%20-%20Del%C3%A4garskap%20i%20Inera%20AB.pdf. Läst 7 november 2019. 
 6. ^ [a b] ”Ineras uppdrag”. Inera. 11 juni 2019. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107210103/https://www.inera.se/om-inera/ineras-uppdrag/. Läst 7 november 2019. 
 7. ^ ”Lista över de kommuner som fattat beslut om delägarskap i Inera AB”. Sveriges kommuner och landsting. 14 mars 2019. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107210814/https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledningstyrningorganisationdigitalisering/samarbetesklinerakommentus/blidelagareiinera/listapakommunersomardelagareiinera.14475.html. Läst 7 november 2019. 
 8. ^ Asmundsson, Karin (23 oktober 2019). ”Johan Assarsson lämnar Inera”. Östra Småland och Nyheterna. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107164024/http://www.ostrasmaland.se/kalmar/johan-assarsson-lamnar-inera/. Läst 7 november 2019. 
 9. ^ Krey, Jens (7 februari 2017). ”Magplask för nya Pascal”. Dagens Apotek. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107165632/https://www.dagensapotek.se/artiklar/2017/02/07/magplask-for-nya-pascal/. Läst 7 november 2019. 
 10. ^ [a b] ”Nu startar infoMedica: Framtidens läkarbok på Internet”. Läkemedelsvärlden. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107191802/https://www.lakemedelsvarlden.se/nu-startar-infomedica-framtidens-lakarbok-pa-internet/. Läst 7 november 2019. 
 11. ^ Bohlin, Cecilia (24 augusti 2005). ”Infomedica kan bli hela Vårdsveriges webbportal”. Dagens medicin. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107190624/https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2005/08/24/infomedica-kan-bli-hela-vardsveriges-webbportal/. Läst 7 november 2019. 
 12. ^ ”Frågor och svar Inera AB, avsnittet "Vad är Inera?"”. Sveriges kommuner och landsting. 4 oktober 2018. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107172049/https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledningstyrningorganisationdigitalisering/samarbetesklinerakommentus/blidelagareiinera/fragorochsvar.13487.html#5.7c5b77de15aeb57c418132cb. Läst 7 november 2019. 
 13. ^ [a b] Danielsson, Anders (9 oktober 2007). ”Carelink blir dotterbolag till Sjukvårdsrådgivningen”. IT i vården. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107182040/https://itivarden.idg.se/2.2898/1.124602/carelink-blir-dotterbolag-till-sjukvardsradgivningen. Läst 7 november 2019. 
 14. ^ Betänkande av IT-standardiseringsutredningen (2007). ”Bilaga 4” (PDF). Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47). Stockholm: Statens offentliga utredningar. sid. 417-418. ISBN 978-91-38-22765-7. https://www.regeringen.se/49bbb1/contentassets/530bdb9a9cb24030be0e2b8b4347e22f/den-osynliga-infrastrukturen---om-forbattrad-samordning-av-offentlig-it-standardisering-del-3-av-3-bilagor-sou-200747 
 15. ^ [a b] Dahl, Lena (16 juni 2017). ”Erbjudande – förvärvav aktieri Inera AB.”. Sveriges kommuner och landsting. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107205224/https://skl.se/download/18.408deeb115ebc889b8db0f6c/1507012256064/Beslut+Inera+missiv+kommun.pdf. Läst 24 mars 2017. 
 16. ^ ”Delägarskap i Inera AB, avsnittet "Bakgrund"”. Sveriges kommuner och landsting. 20 juni 2019. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107204407/https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ledningstyrningorganisationdigitalisering/samarbetesklinerakommentus/blidelagareiinera.13485.html. Läst 7 november 2019. 
 17. ^ Eriksson, Per (16 juni 2017). ”Rundar LOU genom delägarskap i bolag”. Inköpsrådet. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107204936/https://inkopsradet.se/bransch/it/rundar-lou-genom-delagarskap-i-bolag/. Läst 7 november 2019.