Industriutställningen i Stockholm 1823 (även kallad Exposition af Svenska Slöjdalster) var den första svenska industriutställningen, med Johan Westin den yngre som initiativtagare. Utställningen hölls i det numera rivna Keyserska huset.[1]

Keyserska huset, Rödbodtorget, 1896.

Historik redigera

Johan Westin propagerade 1822 för en exposition ”utan statens mellankomst” medan staten genom Kungl. Maj:t svarade med att ge Kungliga lantbruksakademien i uppdra att ordna en utställning i akademiens nya lokaler vid dåvarande Rännarbanan (nuvarande Hötorget). Därav blev det inget och istället ordnades 1823 ”Exposition af Svenska Slöjdalster” i Keyserska huset vid Rödbodtorget i Stockholms innerstad. Tack vare brukspatronen Adolf Zethelius, som ensam hade åtagit sig hela organisationen, kunde utställningen genomföras. Det fanns 62 utställare som visade upp 436 föremål, bland annat slöjd, vävnader, musikinstrument, urmakeri, glas från Rejmyre, porslin från Rörstrand och ”tunga” produkter från Bergsunds mekaniska verkstad.

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Anders Ekström, Den utställda världen : Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar (1994), ISBN 91-7108-370-7, sid. 25.

Tryckta källor redigera

  • Sörenson, Ulf (1999). När tiden var ung. Stockholm: Monografier utgivna av Stockholms stad. sid. 21. ISBN 91 7031 064 5