Val till Lok Sabha 2004Redigera

Kartorna bygger på resultatet från valet till Lok Sabha april/maj 2004. Gult betyder att partiet lanserat en eller flera kandidater i delstaten, dock utan att vinna mandat. Orange betyder att partiet vunnit mandat från delstaten. Rött betyder att partiet vunnit minst 25% av mandaten från den delstaten och mörkrött 50% eller mer. Kartorna tar inte hänsyn till avhopp, partifusioner och fyllnadsval under den ordinarie mandatperiodens gång.

National Parties (Partier erkända som nationella partier av valkommissionen)

State Parties (partier som är erkända i en eller flera delstater av valkommissionen)

DelstatsvalRedigera

Kartorna bygger på resultat i senaste delstatsval (Juni 2004). Rött betyder att partiet deltar i delstatsregeringen, orange att partiet vann mandat i senaste delstatsvalet och gult att partiet hade lanserat kandidater men utan att vinna mandat. Kartorna tar inte hänsyn till avhopp, partifusioner och fyllnadsval under den ordinarie mandatperiodens gång.

National Parties (Partier erkända som nationella partier av valkommissionen)

State Parties (partier som är erkända i en eller flera delstater av valkommissionen)

Övriga