För det matematiska begreppet indelning av ett intervall, se partition av ett intervall.

Indelning är ett begrepp inom grafteorin.

DefinitionRedigera

En graf   säges vara en indelning av en graf   om   kan erhållas ur   genom, eventuellt flera gånger, ersätta en kant med en väg av längd två.

Se ävenRedigera