Immunglobulin M (IgM) är en antikropp som ingår i det primära immunförsvaret. Den är en pentamer, och den största av alla antikroppar. Den produceras av B-celler. Eftersom den ingår i det primära immunförsvaret är förhöjda nivåer ett tydligt tecken på infektion.