En olaglig eller illegal handling är en handling som strider mot gällande lag, vilket ofta implicerar brott.

Om den olagliga handlingen uppdagas kan de juridiska myndigheterna, polis och åklagare, besluta om utredning och åtal. Den domstol som har jurisdiktion i ärendet tar del av åklagarens bevisning och den åtalades försvar och beslutar i skuldfrågan och påföljdsfrågan. Påföljden kan bli ett straff i form av böter, samhällstjänst eller i fängelse, vård eller, i vissa länder, dödsstraff.

Externa länkarRedigera