Ignosticism är en ståndpunkt som innebär att frågan om gudars existens är meningslös eftersom termen gud inte har någon koherent och entydig definition.

Ignosticismen är snarlik teologisk nonkognitivism. Huruvida ignosticismen ska ses som en form av agnosticism eller ej är oklart, eftersom agnostiker ofta gör antaganden om begreppet gud som en ignostiker knappast kan acceptera. I praktiken torde en ignostisk åskådning ligga närmare ateism än agnosticism.

Termen ignosticism myntades på 1960-talet av rabbinen Sherwin Wine, grundare av Humanistisk judendom (Humanistic Judaism), en rörelse som uppmuntrar ett framhållande av en judisk identitet utan teistiska inslag och utan en religiöst grundad etik.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.

Se ävenRedigera