Ignác Šustala, även kallad Ignác Šustala den äldre född 6 december 1822, död 29 januari 1891, var företaget Nesseldorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschafts grundare 1853 i Mähren i dåvarande Österrike-Ungern. Företaget fick då namnet Kutschenfabrik Ignaz Schustala & Comp. Man tillverkade i början olika vagnar och droskor, och övergick sedan till motordrivna fordon. Företaget bytte 1923 namn till Tatra.

Fotografi av Ignac Sustala
Ignac Sustala, minnesplaket utanför museet Fojství i Kopřivnice

BiografiRedigera

Ignác Šustala (tysk stavning Ignaz Schustala) kom från en bondefamilj och blev tidigt föräldralös. Han fick fyra söner: Johann (1854–1899), Josef (1858–1940), Ignaz (1862–1914) och Adolf (1855–1921). Ignaz Šustala kallad Ignác Šustala den yngre var VD på företaget från mitten av 1890-talet till sin död 1914 och Adolf (1855–1921) var sedan VD från 1914 till sin död 1921.

Ignác Šustala gick i lära i Koloredow utanför Mistek och blev vagnbyggare, lackerare och skräddare. Efter lärotiden gick han på så kallade Wanderschaft där han arbetade i olika verkstäder, bland annat hos Philipp Koller i Wien (1844-1850) innan han flyttade till Nesselsdorf.

Tillsammans med Adolf Raschka grundade han företaget Kutschenfabrik Ignaz Schustala & Comp. Man tillverkade i början olika vagnar och droskor, och övergick sedan till motordrivna fordon. Bland kunderna återfanns det preussiska hovet och man exporterade även till Ryssland och Galizien i nuvarande Polen. Verksamheten växte och man öppnade upp nederlag i Wien, Prag och Berlin. När järnvägen anslöts till Nesselsdorf 1881 började man även tillverka järnvägsvagnar och senare spårvagnar. Senare tog man namnet Nesseldorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft som i sin tur blev Tatra 1923.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Ignác Šustala, 20 december 2010.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Ignác Šustala, 22 december 2010.,där anges följande källor: