Ett idiom är ett typiskt eller rekommenderat sätt att göra någonting i ett programspråk.

Exempel: idiomet för en inkrementell slinga i programspråket C++ är:

for(int i = 0; i < n; ++i) { /* Saker som skall upprepas */ }

Se ävenRedigera