Öppna huvudmenyn

Icke förnybara energikällor, kapitalenergi, eller oförnybara energikällor är energikällor som tagit åtskilliga miljoner år att bildas och är därför inte förnyelsebara på den tidsskala de utnyttjas, till skillnad mot förnybara energikällor. Kategorin innefattar fossila bränslen såsom kol, olja, bensin och naturgas. En annan typ av icke förnybar energi är kärnenergi. Kärnenergi utnyttjas av kärnkraftverk där man utvinner kärnenergi ur uran.