Hyperkalemi är en ökad halt av kalium (K+) i blodet. Mild hyperkalemi ger vanligen inga symptom.

Hyperkalemi
Latin: hyperkaliæmia
EKG som visar bröstavledningar vid hyperkalemi.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10E87.5
ICD-9276.7
DiseasesDB6242
Medlineplus001179
eMedicineemerg/261 
MeSHsvensk engelsk

Allt för hög halt kalium kan leda till kammarflimmer och död. Detta då hyperkalemin leder till en hypopolarisering (innebär att membranpotentialen minskar och närmar sig 0. Ju starkare hypopolarisation desto mer lättretad blir nervcellen. Är hypopolarisationen tillräckligt stor kan en aktionspotential utlösas) av hjärtcellen vilket ökar retbarheten. 98 % av kaliumet i kroppen finns inuti cellerna med resterande 2 % i blodet. Denna kaliumgradient upprätthålls med Na+/K+-pumpen i cellmembranet.[1]

Orsaker redigera

Hyperkalemi kan bero på försämrad utsöndring, utflöde av kalium ur cellerna eller ett för stort upptag.[1]

Tecken och symptom redigera

Hyperkalemi kan ge neuromuskulära symptom från muskelsvaghet till förlamning. På ett EKG kan man upptäcka hyperkalemi som:[1]

  • Spetsiga T-vågor
  • Breddökade QRS-komplex
  • Flacka P-vågor
  • Arytmier

Behandling redigera

Behandlingschema för akut hyperkalemi på https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/medicinens-abc/2023/03/abc-om-hyperkalemi/

Referenser redigera

  1. ^ [a b c] ”Hyperkalemi”. Internetmedicin. http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=899. Läst 12 februari 2013.