En hypergolisk kemisk reaktion är när två ämnena spontant antänder varandra vid kontakt utan en tändande gnista eller låga. En hypergolisk reaktion inträffar typiskt när ett starkt oxidationsmedel kommer i kontakt med ett energirikt bränsle.

Rymdsonden MESSENGER tankas med hydrazin, ett hypergoliskt bränsle.

Hypergoliska bränslen brukar användas i raketmotorer.

ExempelRedigera

Exempel på hypergoliska bränslen (oxidationsmedel + bränsle)