Vattenkultur eller hydrokultur är växtodling i konstgjord miljö, där de nödvändiga växtnäringsämnena tillförs rötterna i en vattenlösning.

Krokus.

Odlingstekniken brukar delas i två huvudkategorier, beroende på hur näringslösningen kommer växterna till nytta, nämligen passiva och aktiva system. Passiva system fungerar bra i självvattnande krukor och mindre odlingssystem och har ofta någon form av veke som drar näringslösningen till plantorna. Aktiva system involverar någon form av pump som sköter näringstillförseln till växterna.

Några vanliga odlingsteknikerRedigera

 • NFT - Närings Film Teknik - går ut på att man låter näringslösningen flyta under växtbädden i en grund ström.
 • EF - Ebb och Flod - behållaren med dött medium (där rötterna finns i) fylls regelbundet med näringslösning (flod), som sedan rinner tillbaks (ebb) till vätskebehållaren i avvaktan på nästa flod-period.
 • Bubbler - Ett system där man med hjälp av en luftpump och några akvariesyrestenar i botten på en ogenomskinlig plastbalja eller låda med näringslösning låter krukor med växter hänga en bit ovanför vattenytan med rötterna nere i näringslösningen som blir syresatt. Namnet kommer av att det hela tiden bubblar luft genom vattnet.
 • Regnskog - Ett slutet system där man låter rötterna sprayas med en fin dimma av näringslösning. Fördelen är att det är mycket luft kring rötterna men tillräckligt med fukt som hindrar att de torkar ut. Den här tekniken kallas ofta för aeroponic.
 • Veke - använder samma system som sk. 'semestervattnare' man kan köpa i handelsträdgårdarna, en veke av någon form av garn som suger upp näringslösningen till plantan.
 • Akvaponik kombinerar konventionellt vattenbruk (odling av akvatiska djur såsom fisk, skaldjur eller alger i bassänger) med hydroponik i en symbiotisk miljö.

Sedan finns det flera undervarianter, som alla har sina för- och nackdelar beroende på utförande och komponenter.

Gemensamt för alla dessa odlingstekniker är att de alla använder växtnäring i vattenlösning samt ett inert odlingssubstrat som till exempel leca, stenull, vermikulit, perlit, kokos-fibrer, sand och pimpsten. Stenull är troligtvis det vanligaste odlingsmediet på grund av pris och enkelhet då man kan ha en platta med många plantor till en låg kostnad.

För- och nackdelarRedigera

FördelarRedigera

 • Kraftigare tillväxt av plantorna och med det större skördar.
 • Lättare övervaka underskott och överskott av växtnäring i lösningen.
 • Lätt att byta växtnäringslösning.
 • Ingen jord där skadedjur kan husera och lägga ägg.

NackdelarRedigera

 • Nackdelen är att hydrokultur är generellt sett känsligare i många avseenden än ett vanligt odlingssystem. Det kräver därför mer tillsyn, engagemang och kunskap än ett traditionellt system med jord. Om något går fel, så skadas plantorna snabbt av syrgasbrist.

FörekomstRedigera

Hydrokultur är populärt i länder som saknar bördiga jordar att odla i.

USARedigera

I USA har hydrokultur fått ett oförtjänt dåligt rykte, då metoden ofta används för att odla cannabis. Men majoriteten av hydrokultur odlingarna i USA är dock lagliga och används till att odla blommor och grönsaker (till exempel gurka, tomater, paprika och chili).

Bygg ett eget systemRedigera

De som är intresserade av att prova odling i hydrokultur kan med relativt små medel göra sig ett eget system. Beroende på vilken teknik man väljer så kostar det mer eller mindre.

NFT hydroRedigera

För att föra en enkel NFT hydro, behövs i grova drag en bit grovt PVC-rör (till exempel ett avloppsrör), en vattenpump (till exempel en cirkulationspump till ett akvarium), en balja med lock som inte släpper in ljus, några trådkrukor, lite slang, träreglar och skruv. Borra hål för trådkrukorna ovanpå PVC-röret, bygg en ställning så röret lutar ned mot baljan, sätt ett lock i den änden och sätt dit ett avtappningsrör ned i behållaren. Dra en slang från pumpen till den högsta änden av röret, så blir NFT hydro-systemet i stort sett klart.

Från baljan pumpas näringslösning till toppen av röret där det sedan rinner längs botten ned till baljan igen. Växterna har ju sina rötter nere i röret där näringslösningen rinner förbi och kan på så vis tillgodogöra sig vad de behöver.

BubblerRedigera

En annan och kanske vanligare lösning är en sk. 'bubbler' som bara har en luftpump ned i en balja med näringslösning. Plantorna hänger sedan i trådkrukor genom locket och har rötterna ned i lösningen.