Hutuer

bantufolk i Rwanda och Burundi

Hutuer (IPA/huːˈtuː/) är ett jordbrukande bantufolk i Rwanda och Burundi (samt mindre grupper i Uganda, Tanzania, DR Kongo och Kenya)[1] där de utgör en majoritet av befolkningen.

Relationen till tutsierna har präglats av ömsesidig fientlighet, bland annat på grund av att tutsiminoriteten haft en starkare politisk ställning, stödd av de belgiska kolonisatörerna. Fientligheten mellan grupperna har bland annat lett till folkmord i Burundi mot hutuer av tutsier 1972, mot tutsier av hutuer 1993, samt folkmordet i Rwanda 1994 då främst tutsier dödades av hutuer.

ReferenserRedigera

  1. ^ hutu i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 7 februari 2018.