Husaröleden

nord-sydgående farled i Stockholms skärgård

Husaröleden är en gammal farled i Stockholms skärgård som sträcker sig från Kanholmsfjärden norrut mot trakten av Furusund. Den märktes ut för båtarna från Waxholmsbolaget som sedan början av 1900-talet trafikerar öarna norr om Möja. Men leden har använts för sjötrafik betydligt längre än så. Sträckan från Runmarö till Arholma som beskrivs i det danska itinerariet från 1200-talet motsvarar ganska precis dagens Husaröled.

Husaröleden vid Husarö är rikligt utprickad.
Map
Husaröledens sträckning och fyrar.

Leden går väster om Möja, förbi Finnhamn, Husarö, Östra Lagnö, mellan Blidö och Yxlan till Blidösunds norra ände. Leddjupet är 4,2 meter.

I fritidsbåtssammanhang brukar ofta bara delen genom Österåkers kommun benämnas Husaröleden. Delarna genom Blidösund i Norrtälje kommun och över Möja västerfjärd i Värmdö kommun är betydligt mer lättnavigerade och farleden fyller inte samma funktion för båtsporten där som den gör genom de trånga och slingande passagerna runt Finnhamn.