Hunnebergsgatan i Linköping är en av stadens äldsta gator. Det var den medeltida infarten till staden från väster.

Hunnebergsgatan 5, 7 och 9 hör till Linköpings äldre trähusbebyggelse.
Gathusen till stadsgårdarna på Hunnebergsgatan 25 och 27.
Onkel Adamsgården och Hunnebergsgatan sett från väster. I fonden Linköpings domkyrka.

Hunnebergsgatans sträckning går idag från Konsistoriehuset strax norr om Domkyrkan till Gottfridsbergsskolan i väster. På Hunnebergsgatan finns bebyggelse bevarad sedan stadsbranden 1700. Bland annat trähusen på nr 5–9, stadsgårdarna 25–27, Tullstugan och Onkel Adamsgården, uppkallad efter regementsläkaren Carl Anton Wetterbergh.

ReferenserRedigera

  • Lundqvist, Anna. Hunnebergsgatan – Småfolk och herrskap i samma gård. Linköping: Galanthus förlag. ISBN 978-91-633-7656-6