Hundhamra

borg i Södermanland (Botkyrka 7:1)

Hundhamra, äldre stavningar Hundhamar (Erikskrönikan), Hundhamer (1453), Hundhambre (1460), är en nu försvunnen gård i Botkyrka socken och kommun i Södermanland som låg cirka 600 meter sydost om Norsborgs herrgård. I dess anslutning finns även Hundhamra fornborg (även benämnd Borg) och ett gravfält, Hundhamras gravfält. Någonstans i Hundhamra ska också ha funnits en sedan länge försvunnen runsten, Sö 287.

Hundhamra
Bytomt/gårdstomt
Land Sverige
Landskap Södermanland
Län Stockholm
Kommun Botkyrka
Socken Botkyrka
Koordinater 59°15′07″N 17°48′16″Ö / 59.25183°N 17.80438°Ö / 59.25183; 17.80438
Kulturmärkning
Bevakningsobjekt
 - Referens nr. Botkyrka 395:1
Information från FMIS.

HistoriaRedigera

 
Gravfält vid Norsborgs gård, 2007
 
Gravfält vid Norsborgs gård, 2007
 
Hundhamras fornborg, 2008
 
Medeltida husgrund till en kastal.

"Hund" är avlett av talet "hundra" och kan betyda "stor" eller "härad". "Hammar" betyder "bergknalle, klippa". Ortnamnet "Hundhammar" syftar på den avlånga förkastningsbrant som avgränsar gården från Mälaren i nordöst.

Om mäktiga män vittnar också de stora gravhögarna på gravfältet öster om gården. I en av högarna som undersöktes år 1939 hittades fragment i guld från ett av Nordens praktfullaste svärd från 600-talet. I Erikskrönikan, en historisk berättelse på vers från medeltiden om Sverige och den ätt som tidigare kallades Folkungaätten, men oftare idag kallas Bjälboätten, berättas om en händelse under 1200-talet när stormannen Jon Jarl blev dräpt av ester som förföljt honom in i Mälaren:

"Hans hustru rymde till Hundhammar, hon hade sorg och mycket jammer i sitt hjärta och i sin huga. Då tog den ädla, rena fruga och samlade folk och mycken makt och dram dem alla, så är mig sagt uppå ett berg, heter Estaskär, Alla läto det livet där. Och hon lät draga deras skepp å land och bränna förty att sorgen var kommen till henna."

ÄgarlängdRedigera

Tidigaste kända ägarna till gården är hertigarna Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Det var härifrån de år 1306 anträdde färden till Håtuna för att fånga sin bror kung Birger Magnusson av Sverige i de tre brödernas kamp om kungakronan. Kampen slutade år 1317 med det ödesdigra Nyköpings gästabud.

Hundhamra började kallas Borg på 1600-talet. På 1790-talet köpte Johan Liljencrantz, Gustav III:s finansminister, fastigheten och lät år 1812 bygga de nuvarande husen närmare Mälaren. Han gav gården namnet Norsborg efter sin maka Eleonora (se Norsborgs herrgård).

Hundhamras fornborgRedigera

Hundhamras fornborg ligger cirka 500 meter syd om Norsborgs herrgård. Fornborgen hörde förmodligen till gården Hundhamra år 700 efter Kristus. Gravfältet i närheten vittnar om att Hundhamra var en rik stormannagård under yngre järnåldern. Läget vid Mälaren var väl valt, här fanns under forntiden viktiga farleder. All handel och transport gick via sjövägen, landsvägar var i det närmaste obefintliga. Vattennivån var under 700-talet på grund av landhöjningen cirka fem meter högre än idag, det innebär att borgen var omgiven av vatten på tre sidor och därmed lätt att försvara.

Idag finns spår av stenmuren kvar uppe på höjden. Ursprungligen var borgen förmodligen utrustad med en träpalissad, liknande palissader har hittats vid utgrävningar på jämförbara fornborgar. Fornborgar i Mälardalen anlades sannolikt någon gång under folkvandringstid, 200-550 efter Kristus. De var förmodligen även statussymboler, eftersom de var resurskrävande att bygga och låg väl synliga i landskapet.

Hundhamras gravfältRedigera

Hundhamras gravfält består av 23 gravar som ligger i parken för Norsborgs herrgård. Den största, en storhög är sex meter hög och har en diameter av 46 meter. Det är Södermanlands näst största gravhög. Storhögen undersöktes 1939 och sju gravar hittades i den. Den kunde dateras till 700-talet. I en av gravarna hittades en man som blivit begravd tillsammans med gåvor av guld, förgyllt silver och brons.

KastalRedigera

Inom gravfältet finns en kulle med en källarliknande lämning, cirka 7x7 meter samt 3,4 till 4 meter djup och uppfört av bearbetat gråsten. Husgrunden härrör från medeltiden och kan vara resterna av en kastal (bevakningstorn).

Norsborgs gårdRedigera

Hundhamra gård är sedan länge helt försvunnen, men på platsen där den stod har i modern tid byggts nya trähus som kallas Norsborgs gård.

Se ävenRedigera

KällorRedigera