Hotell- och restaurangprogrammet

tidigare program inom den svenska gymnasieskolan


Hotell- och restaurangprogrammet var ett nationellt program inom den svenska gymnasieskolan. De nationella inriktningarna var hotell samt restaurang- och måltidsservice. Alla elever fick minst femton veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU) och på vissa skolor fanns möjlighet att få förlägga den utomlands. Från 2011 har programmet ersatts med Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet.

Inriktningen hotell var för dem som ville arbeta inom hotellbranschen, konferensverksamhet eller upplevelseindustrin. Inriktningen restaurang- och måltidsservice var för dem som ville arbeta inom exempelvis matlagning och servering. Viktiga delar i hotell- och restaurangprogrammet var företagsekonomi och entreprenörskap.

Karaktärskurser redigera

Karaktärskurserna på hotell- och restaurangprogrammet var följande och innefattar tillsammans 650 poäng.

 • Ansvarsfull alkoholhantering, 50 poäng.
 • Arbetsmiljö och säkerhet, 50 poäng.
 • Datorkunskap, 50 poäng.
 • Hotell A, 50 poäng.
 • Kallkök, 100 poäng.
 • Livsmedel A, 50 poäng.
 • Livsmedelhygien, 50 poäng.
 • Näringslära, 50 poäng.
 • Projekt och företagande, 50 poäng.
 • Servering A, 50 poäng.
 • Varmkök, 100 poäng.

Externa länkar redigera