Horse Guards, eng., eg. "hästgardet", en kasernbyggnad vid Whitehall i London, där förr även inrymdes ämbetsrum för högste befälhavaren för armén. Även sedan detta ämbete avskaffats, har ibland termen "horse-guards" begagnats för att beteckna arméns högsta militära förvaltningsmyndigheter till skillnad från den civile krigsministern (försvarsministern).

Horse Guards sett över Horse Guards Parade.
Beriden vaktavlösning med Life Guards utanför Horse Guards i centrala London.

Se även redigera

Källor redigera