Nederländska Ostindiska Kompaniet

nederländskt handelsföretag under 1600/1700-talet

Nederländska Ostindiska Kompaniet (nederländska: Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC) existerade 1602-1798, och grundades genom en resolution i de nederländska Generalstaterna för att öka den nederländska handeln i Asien.

VOC:s logotyp

HistorikRedigera

I slutet av 1500-talet var Holland en starkt växande sjöfartsnation i Europa. Portugiserna var vid den tiden det land som hade mest handel med Fjärran Östern, men 1595 skickade Holland ut den första expeditionen dit och inom kort hade Holland övertagit positionen som största sjöfartsnation för området bortanför Godahoppsudden. Fram till bildandet av Ostindiska kompaniet 1602 hade Holland skickat 14 expeditioner med 65 fartyg, medan Portugal under den något längre perioden 1591–1601 skickat 59 fartyg. Inom kort var mer än hälften av de europeiska skepp som passerade Godahoppsudden holländska.[1]

Det förenade Ostindiska kompaniet bildades 1602 genom en sammanslutning av tidigare kompanier. Det styrdes av 6 lokalt organiserade kamrar, av vilka den främsta låg i Amsterdam. Dessa kamrar utrustade fartygen och sålde varorna för kompaniets räkning. Ett utskott för kamrarna, Heeren XVII, de 17 herrarna, sammanträdde tre gånger årligen. Kompaniets ledning fick starkt inflytande över Nederländernas politik; kamrarnas direktörer, bewindhebbers, var vanligen samtidigt borgmästare i de stora handelsstäder.[2]

Svårigheten med handel med Ostindien trots de stora vinster som import av bland annat kryddor gav var att det fanns en mycket liten marknad i Asien för de produkter som européerna hade med sig. Det innebar att fartygen måste ha med sig mycket guld och mynt som betalningsmedel, vilket var riskfyllt. Ostindiska kompaniet inledde därför en kraftig utbyggnad av lokal handel inom Ostasien för att bygga upp kapital för finansiering av verksamheten som inte var lika beroende av pengatransporter från hemlandet. Under första halvan av 1600-talet lyckades bolaget väl med detta med en blandning av förhandlingar och vapenmakt.[1]

Kompaniet anlade faktorier i den Ostindiska övärlden, på Ceylon, Moluckerna och i Kaplandet.[2]

Bolaget fick nederländskt monopol på all handel öster om Godahoppsudden och väster om Magellans sund. På 1600-talet var Nederländerna världens starkaste sjömakt, så handeln kom att bli betydande.

Bolagets högkvarter placerades i staden Batavia (grundat 1619, dagens Jakarta) på ön Java. Dess indiska högkvarter grundades i Cochin, en stad i nuvarande indiska delstaten Kerala. Man etablerade en koloni i Kapprovinsen i Sydafrika 1652.

Bolagets höjdpunkt var under mitten och slutet av 1600-talet.[1] Från slutet av 1600-talet gick kompaniet kraftigt bakåt och dess skuldsättning blev hög. Den Bataviska republiken ställde 1795 kompaniet under statskontroll och 1798 upplöstes det.[3]

De besittningar som då var i Kompaniets händer omvandlades till ett nederländskt kolonialimperium.

IndienRedigera

I handeln på Indien fick portugiserna från 1600-talets början farliga konkurrenter, dels i nederländarna, som 1602 stiftade ett ostindiskt kompani, dels i det år 1600 stiftade engelska ostindiska kompaniet, vilka bägge till en början lade huvudvikten på handelsförbindelser med Moluckerna ("Kryddöarna") i vad som då kallades Bortre Indien. Nederländarna fråntog emellertid portugiserna även deras faktorier på Ceylon (1658) och på Malabarkusten (1664) samt anlade 1656 ett viktigt faktori i Chinsura vid Gangesmynningen.

Deras syften var uteslutande kommersiella; de ägde snart inga besittningar på Indiens fastland (Chinsura blev 1824 definitivt engelsk besittning). Då engelsmännen genom massakern i Amboina (1623) av nederländarna fördrevs från Moluckerna, förlade de sin handel i dessa trakter helt till det egentliga Indien, där de sedan 1612 innehade ett faktori i Surat.

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c] Parthesius, sid 11
  2. ^ [a b] Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 1002 
  3. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 1003–04 

Tryckta källorRedigera

Parthesius, Robert: Dutch Ships in Tropical Waters, The development of the Dutch East India Company (VOC) shipping network in Asia, Amsterdam University Press, 2010. Open access via doab.org

Externa länkarRedigera