Hjälpkryssaren Wiros var ett svenskt lastfartyg tillhörande Sveabolaget och som inkallades som hjälpkryssare i svenska marinen under andra världskriget.

M/S Wiros
Allmänt
Typklass/KonstruktionLastfartyg och hjälpkryssare
Historik
ByggnadsvarvÖresundsvarvet
Sjösatt3 april 1937
I tjänstI marinen 1 september 1939
ÖdeÅterlämnad 11 december 1945
Såld till Västtyskland 1959 och till Kanada 1967
Grundstötte och sjönk 1969
Bärgad och upplagd
Skrotad 1983
Tekniska data
Längd68,5 m
Bredd10,9 m
Djupgående3,7 m
Deplacement852 brt
Maskin1 230 hk
Maximal hastighet12 knop
Besättningsom hjälpkryssare 68 man
Bestyckning2 x 12 cm kanon m/94C
2 x 57 mm kanoner m/89B
2 x 8 mm lvksp M/36
24-28 minor
4 sjunkbombskastare typ A
24 sjunkbomber

Wiros inkallades som hjälpkanonbåt med anledning av Andra världskrigets utbrott i september 1939 och ombyggdes på Gävle varv. Avsikten var att hon skulle tjänstgöra som chefsfartyg i 14. Ålandseskadern. Under ombyggnadstiden uppklassades hon till hjälpkryssare. Till följd av svår is kom hon i aktiv tjänst först under våren 1940. Hon ingick tillsammans med systerfartygen Waria och Warun i Stockholmseskadern och användes främst för eskorttjänst mellan Gotland och fastlandet. Från 1941 fram till krigsslutet tjänstgjorde hon i Karlskronaavdelningen. Hon återlämnades till Sveabolaget 1945.

Referenser redigera

  • von Hofsten, Gustaf & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg - Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. sid. 145-146. ISBN 91-974384-3-X