Hjärtstocken är den horisontella tvärstock i en stubbkvarn som ligger ovanpå stubbens ände och på vilken liggaren (den undre kvarnstenen) delvis vilar.

En stubbkvarns uppbyggnad. Nummer 7 är hjärtstocken.