Öppna huvudmenyn

Hjärtsjukdomar är de sjukdomar som beror på problem med hjärtats funktion. Exempel på hjärtsjukdomar är:

  • Kärlkramp i hjärtats kranskärl, beror på brist av syretillförsel till hjärtmuskeln, och kan orsaka bröstsmärta (även kallad angina pectoris).
  • Hjärtinfarkt som innebär att delar av hjärtat förstörs på grund av syrebrist i hjärtmuskelcellerna inom ett begränsat område som är syreförsörjt av ett visst kärl.
  • Hjärtsvikt vilket är ett tillstånd då hjärtats pumpfunktion gradvis blir otillräckligt, till exempel cor pulmonale
  • Endokardit och myokardit är inflammationer av hjärtklaffarna respektive hjärtmuskeln.
  • Arytmier eller hjärtrytmrubbningar är samlingsnamnet på en mängd problem som har det gemensamt att hjärtat inte slår som det borde. Det kan ibland åtgärdas genom implantat av en artificiell pacemaker.
  • Medfödda hjärtfel vilket innebär en defekt i hjärtat eller de större blodkärlen hos en nyfödd.
Hjärtsjukdomar
latin: cardiopathia
Hjärtat är en muskel som sitter i mitten av bröstkorgen. Den är större på vänster sida.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10I20.0 - I52