Kranialnerver (hjärnnerver, nervus cranialis/nervi craniales) kallas de nerver som med sina rötter ansluter till hjärnan eller hjärnstammen, till skillnad från andra nerver som utgår från ryggmärgen. Det finns 12 par kranialnerver. Alla finns symmetriskt på både höger och vänster sida.

Kranialnerverna (med namn på engelska)

Vissa av kranialnerverna innehåller nervtrådar som förmedlar signaler till hjärnan, afferenta, sensoriska ganglier. Andra innehåller nervtrådar som förmedlar signaler från hjärnan, efferenta, motoriska ganglion. Vissa av nerverna innehåller båda typerna. Kranialnerverna saknar ett gemensamt principiellt förgreningsmönster och deras förlopp i huvudet är ofta invecklat.

Kranialnerverna efter numreringRedigera

Kranialnerverna är numrerade efter varifrån de utgår från hjärna och hjärnstam, med lägst nummer medialt och kranialt (högst upp mot mitten) och högst nummer lateralt och kaudalt (ytterst och längst ner). De två första kranialnerverna utgår från hjärnan, resterande tio från den ventrala (främre) delen av hjärnstammen. Nedan betecknar n = nervus.

N I: luktnerven, N. olfactorius.

N II: synnerven, N. opticus.

N III: ögonmuskelnerven, N. oculomotorius.

N IV: rullmuskelnerven, N. trochlearis.

N V: trillingnerven, N. trigeminus.

N VI: sidtittarnerven, N. abducens.

N VII: ansiktsnerven, N. facialis, se ansiktsförlamning.

N VIII: balans- och hörselnerven, N. vestibulocochlearis. (tidigare n. statoacusticus).

N IX: tung- och svalgnerven, N. glossopharyngeus.

N X: vagusnerven, den kringirrande nerven, N. vagus.

N XI: extranerven eller binerven, N. accessorius.

N XII: tungmuskelnerven, N. hypoglossus.

Relaterade uppslagsordRedigera

Externa länkarRedigera

Om kranialnerverna i andra uppslagsverk: