Öppna huvudmenyn

Historia A (HI1201) var en kurs på 100 poäng i historia för gymnasieutbildningen i Sverige enligt Lpf 94. Den ersattes av Historia 1b när Gy11 infördes år 2011.

KursinnehållRedigera

  • Grundläggande drag i den historiska utvecklingen.
  • Innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp.
  • Analysera historiska problem.
  • Tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser.
  • Beskriva det historiska skeendet utifrån olika perspektiv med insikt i den historiska kunskapens tidsbundenhet.
  • Diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv.
  • Formulera sina tankar i historiska frågor.

[1]

ReferenserRedigera