Himmelstalunds hälsobrunn, är en tidigare hälsobrunn och en byggnadsminnesförklarad anläggning i Norrköping.

Brunnshotellet, norra långsidan
Brunnssalongen
Vedbodar, norra långsidan

Himmelstalunds källa, norr om Himmelstalunds herrgård, upptäcktes 1708 av Gabriel von Block. En ännu existerande lång träbyggnad uppfördes över källan på 1730-talet och inreddes senare med en fest- och teatersalong. År 1733 fick Himmelstalunds herrgårds dåvarande ägare Reinerus Reineri Broocman tillstånd att öppna krog. På 1760-talet byggdes ett brunnshotell med tolv gästrum och senare en "köks- och salubygnad". Vid Motala ström anlades badhus, brännhus och mälthus.

Under 1860-talet sattes en koleraepidemi i samband med vatten från källan och brunnsdrickningen upphörde under detta decennium.

Mellan herrgården och brunnsområdet går en allé, som fortsätter norrut förbi Norra kyrkogården.

ByggnaderRedigera

BrunnssalongenRedigera

Brunnssalongen är en 45 meter lång timrad, rödfärgad och smal byggnad. Byggnaden innehåller två salonger och en förstuga. I den västra delen av salongen ligger källan, medan den östra delen har en fest- och teatersalong. Vid sidöstra gavel finns en sexkantig byggnad, som uppfördes på 1960-talet som skådespelarloge.

I fest- och teatersalongen finns väggmålningar av exotiska landskap, vilka kan vara från en restaurering år 1839.

BrunnshotelletRedigera

Brunnshotellet är en två och en halvvånings byggnad i timmer med rödfärgad lockpanel. Det har sadeltak med enkupigt tegel. I början av 1900-talet tillkom en förstukvist mitt på södra långsidan. Brunnshotellet hade tidigare bostad på nedre planet och tolv gästrum på övre planet. I bottenvåningen finns numera Hällristningsmuseet, vilket drivs av Föreningen Bronsålder i Norrköping.

SexstyverskrogenRedigera

Sexstyverskrogen står på en murad källare, är timrad och har lockpanel utanpå. Taket var tidigare torvtäckt, men är numera ett brädtak.

KällorRedigera

FotogalleriRedigera