Hildebrandspriset är ett svenskt pris inom arkeologi, instiftat av Svenska fornminnesföreningen år 1934.

Till minne av riksantikvarierna Bror Emil Hildebrands och sonen Hans Hildebrands banbrytande, vetenskapliga insatser främst inom nordisk arkeologi och medeltidsforskning, inklusive numismatik, donerades år 1934 15 000 kronor till Svenska fornminnesföreningen för att skapa Hildebrandspriset, att utdelas till en eller flera pristagare. Prissumman har under 2000-talet varierat mellan 40 000 och 50.000 kronor. Fornminnesföreningens styrelse jämte Riksantikvarien beslutar vem som skall få priset. Priset utdelades första gången 1936 och har sedan utdelats olika år.

Utöver detta pris utdelar Svenska fornminnesföreningen även hedersutmärkelsen Monteliusmedaljen.

PristagareRedigera

Externa länkarRedigera