Hessen-Hanau var en tidigare småstat i Tyskland. Den uppkom när det tidigare grevskapet Hanau-Münzenberg blev en hessen-kasselsk sekundogenitur 1760. Sedan den regerande greven, Vilhelm IХ, 1785 även blev lantgreve av Hessen-Kassel, kom staterna alltmer att administrativt förenas, en process som dock först blev statsrättsligt sanktionerad efter dennes död 1821.

Hessen-Hanau
Grafschaft Hessen-Hanau (Tyska)

17601821

Flagga

Huvudstad Hanau
Språk Tyska
Religion Lutherdom,
Kalvinism
Statsskick Absolut monarki
Bildades 1760
 – bildades ur Hessen-Kassel
Upphörde 1821
 – uppgick i Kurfurstendömet Hessen
Valuta Thaler

SekundogeniturRedigera

När arvprinsen till Hessen-Kassel, den senare Fredrik II, konverterade till katolicismen, ville hans far, lantgreve Vilhelm VIII, så mycket som möjligt begränsa hans framtida maktsfär. Därför blev det 1736 genom arv förvärvade grevskapet Hanau-Münzenberg, vid Fredrik II:s trontillträde 1760 avskilt från det hessen-kasselska stamlandet och överförd till Fredriks son, arvgreve Vilhelm, som hessen-kasselsk sekundogenitur.

SuveränitetRedigera

 
Wilhelmsbad byggdes under Hessen-Hanaus korta självständighetsperiod.

Då arvgreve Vilhelm ännu var omyndig regerade hans mor, lantgrevinnan Maria som hans förmyndare till 1764. Fredrik II försökte upprepade gånger att återförena Hessen-Hanau med Hessen-Kassel, men dessa försök blev till intet genom Storbritanniens och de evangeliska ständernas motstånd.

Vid Fredriks död 1785 tillträdde Vilhelm även lantgrevskapet av Hessen-Kassel. Fram till dess styrdes Hessen-Hanau som en självständig stat. Under denna period genomgick grevskapet en omfattande modernisering med bland annat betydande nybyggnationer i residensstaden Hanau. Medel för detta erhöll greven genom det subsidiefördrag som han ingick med sin morbror Georg III av Storbritannien. Som motprestation insattes en truppkontingent om sammanlagt 2 400 man på den brittiska kronans sida i det amerikanska frihetskriget.

Hessen-Hanaus truppkontingentRedigera

Hessen-Hanaus truppkontingent i det amerikanska frihetskriget, bestod av följande förband:

NapoleonkrigenRedigera

Under napoleonkrigen blev Hessen-Kassel införlivat med det av Napoleon skapade Kungariket Westfalen. Hessen-Hanau däremot ställdes under fransk militärförvaltning 1806, för att 1810 införlivas med det likaledes av Napoleon skapade storhertigdömet Frankfurt. Först efter det tyska befrielsekriget 1813 återställdes den hessen-kasselska suveräniteten.

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.