Dr Hervey Milton Cleckley, född 1903 i Augusta, Georgia, död 28 januari 1984, var en amerikansk psykiatriker och pionjär inom området psykopati. Hans bok The Mask of Sanity, som ursprungligen publicerades 1941, blev en av de mest inflytelserika kliniska beskrivningarna av psykopati under 1900-talet.

Med begreppet "the mask of Sanity" menar Cleckley att psykopater, till skillnad från personer med stora psykiska störningar, kan framstå som normala och till och med engagerande, medan de vanligtvis inte har hallucinationer eller vanföreställningar.

BiografiRedigera

Cleckley tog examen vid Academy of Richmond County 1921 och 1924 en Bachelor of Science (summa cum laude) examen vid University of Georgia (UGA) i Athens.

Han tilldelades Rhodesstipendium och tog examen vid Oxford University med en Bachelor of Arts 1926.

Cleckley tog doktorsexamen (MD) vid University of Georgia Medical School (numera känt som Medical College of Georgia) i Augusta 1929 och utsågs till professor i psykiatri och neurologi vid Medical College of Georgia och chef för psykiatri / neurologi vid Akademiska sjukhuset i Augusta 1937.

År 1955 utnämndes Cleckley till klinisk professor i psykiatri och neurologi vid Medical College, där han som ordförande grundade avdelningen för psykiatri och hälsobeteende.

1941 författade han sitt stora verk The Mask of Sanity: An Attempt to Clarify Some Issues About the So-Called Psychopathic Personality, vilket blev en milstolpe inom den psykiatrisk studie av störningen. Verket har utkommit i flera reviderade och förbättrade utgåvor under hans livstid.

The Mask of Sanity utmärker sig genom sin centrala tes, att en psykopat uppvisar normal funktion enligt standardiserade psykiatriska kriterier, trots destruktiva beteenden. Boken var avsedd att hjälpa till med upptäckt och diagnos av psykopaten.