Lista över Sveriges hertigar och hertiginnor

Wikimedia-listartikel
(Omdirigerad från Hertiginna av Södermanland)

Lista över Sveriges hertigar och hertiginnor redogör för svenskar som innehaft titeln hertig eller hertiginna inom Sveriges område, även om titeln sedan 1772 endast varit en hederstitel. Se även artiklarna hertig, hertiginna och Sveriges hertigdömen.

Hertigarna Eugen av Närke, Wilhelm av Södermanland och Carl av Västergötland i prinskronor och furstliga mantlar bevistar Riksdagens högtidliga öppnande I RikssalenStockholms slott år 1905.
Prinsessan Margareta, hertiginna av Skåne (Margareta av Storbritannien och Irland) i ett senare färglagt foto, ursprungligen taget 1902.
På Birger jarls samtida bildstod bär han en hertigkrona av europeisk typ.

Tidigare svenska hertigdömenRedigera

Sveriges hertig och hertiginnaRedigera

Användningen av hertigtiteln i Sverige är inte känd förrän 1266. Enligt 1700-talsprästen Magnus Boræn var redan Sune Sik (Sverkersson) hertig av Östergötland vilket Adolf Schück vill tolka som att denne var en sådan territoriell jarl som då mer generellt jämställdes med den latinska titeln dux. Jarlen Birger Magnusson använde på latin titeln Dux Sweorum vilket enligt Jan Svanberg i utlandet uppfattades som att Birger och hans båda hustrur Ingeborg och Matilda var hertig och hertiginnor av Sverige. Birgers hertigkrona var utformad som de som bars av europeiska hertigar.[1] Först med sonen Magnus blev hertig en svensk titel.

Sveriges hertig och hertiginna:

 • Magnus 1266–1275 (sedan kung Magnus Ladulås)
 • Erik Birgersson 1275 (död)
 • Erik Magnusson 1284–1310 (avgick, se även under Dalsland, Halland, Södermanland, Värmland och Västergötland)
 • Magnus Birgersson 1310?–1319 Birger Magnussons son, vald 1304 till tronarvinge, avrättad 1320.
 • Ingeborg 1318–1321 (föregåendes Erik Magnussons änka, avgick, se även under Dalsland, Halland, Södermanland, Värmland och Västergötland)

Hertig av FinlandRedigera

På medeltiden avsågs med Hertigdömet Finland närmast den del av nuvarande Finland som idag kallas Egentliga Finland.

 • Bengt 1284–1291 (död)
 • Valdemar 1302–1317 (avsatt) och Kristina 1302–1305 (frånskild) och Ingeborg 1312–1317 (avsatt – se även under Uppland och Öland)
 • Bengt 1353–1356 (avsatt, se även under Halland)
 • Johan 1556–1563 och Katarina 1562–1563 (båda avsatta, senare kung och drottning)
 • Johan 1590–1604 (avgick, se nedan under Östergötland)

Hertig av StegeborgRedigera

Hertigar och hertiginnor före 1772Redigera

DalslandRedigera

 • Erik 1310–1318 (död) och Ingeborg 1312–1326 (se ovan under Sveriges hertig och hertiginna)
 • Magnus 1560–1595 (se nedan under Östergötland)

HallandRedigera

 • Elisabet av Halland 1317 (SDHK 41071)
 • Erik (Norra Halland) 1310–1318 (död) och Ingeborg 1312–1353 (avsatta, se båda ovan under Sveriges hertig och hertiginna)
 • Knut (Södra Halland) 1327–1330 (död) och Ingeborg (i hennes andra äktenskap, se föregående)
 • Knut och Håkan 1330–1350 (döda, söner till föregående Knut och Ingeborg)
 • Bengt 1353–1356 (avsatt, se ovan under Finland)
 • Ingeborg 1356–1361 (se ovan före Bengt, nu själv, död)

NärkeRedigera

 • Karl 1550–1604 och Maria 1579–1589 och Kristina 1592–1604 (se nedan under Södermanland)
 • Karl Filip 1607–1618 (se nedan under Södermanland)

SmålandRedigera

 • Erik (Birgersson) c1252–1275 (död, se ovan under Sveriges hertig och hertiginna)
 • Erik 1557–1560 (se även Öland, sedan kung Erik XIV)

SödermanlandRedigera

 • Magnus 1266–1275 (se ovan under Sveriges hertig och hertiginna)
 • Erik 1302–1318 (död) och Ingeborg 1312–1326 (avgick, se båda ovan under Sveriges hertig och hertiginna)
 • Karl 1560–1604 och Maria 1579–1589 (död) och Kristina 1592–1604 (han och Kristina sedan kung och drottning; se även Närke och Värmland)
 • Gustav Adolf 1604–1607 (avgick, se under Finland)
 • Karl Filip 1607–1622

UpplandRedigera

 • Valdemar 1310–1318 (död) och Ingeborg 1312–1318 (avgick, se båda ovan under Finland)

VärmlandRedigera

VästergötlandRedigera

 • Erik 1310–1318 (död) och Ingeborg 1312–1326 (avgick, se båda ovan under Sveriges hertig och hertiginna)

VästmanlandRedigera

 • Gustav Adolf 1609–1611 (sedan kung Gustav II Adolf, se ovan under Finland)

ÖlandRedigera

 • Valdemar 1310–1318 (död) och Ingeborg 1312–c1357 (död, se båda ovan under Finland)
 • Erik 1318–c1328 (död, de föregåendes son)
 • Erik (XIV) 1557–1560 (se ovan under Småland)
 • Karl Gustav 1650–1654[2] (sedan kung Karl X Gustav, se även ovan under Stegeborg)

ÖstergötlandRedigera

Hertigar och hertiginnor efter 1772Redigera

Vid sin kröning 1772 återinförde Gustav III hertigtiteln. I regeringsformens § 34, från samma år hette det att:

Svea-Rikets Arf-Furste och Prinsarne af thet Svenska Blodet måge ej eller hafva något Lif-Geding eller General-Gouvernement; men åtnöja sig med thet underhåll i penningar, som them på Staten bestås, och böra ej understiga för Arf-Furstarne Ethundrade Tusende Daler Silfvermynt, ifrån then dag the myndige äro förklarade, som är vid 21 års ålder. Prinsarne af Svenska Blodet, som äro längre ifrån Kronan, skola åtniuta en Summa penningar årligen til theras underhåll, som är lämpelig och theras börd anständig. Dock kunna the med Hertigdömens och Furstendömens Titlar, som i urgammalt bruk varit, hedras, dock utan någon rättighet på the Provincier, hvilkas namn the bära, som altid under et Hufvud och Regent utan minskning och avsöndring sammanfogade böra blifva.
– § 34. 1772 års regeringsform

Sedan dess har kungahusets arvsberättigade medlemmar tilldelats ett landskap som titulärt hertig- eller hertiginnedöme vid födseln. Landskapen Bohuslän, Dalsland, Härjedalen, Lappland, Medelpad och Norrbotten har aldrig haft någon hertig eller hertiginna. Två utomäktenskapliga söner till kung Oskar I kallades dock inofficiellt för prinsarna av Lappland.[3]

Nuvarande hertigar och hertiginnor
Landskap Hertig/Hertiginna Tillträdde
Blekinge Prinsessan Adrienne 2018
Dalarna Prins Gabriel 2017
Gotland Prinsessan Leonore 2014
Gästrikland Prinsessan Madeleine 1982
Hälsingland
Halland Prins Julian 2021
Skåne Prins Oscar 2016
Södermanland Prins Alexander 2016
Värmland Prins Carl Philip 1979
Prinsessan Sofia 2015
Västergötland Kronprinsessan Victoria 1980
Prins Daniel 2010
Ångermanland Prins Nicolas 2015
Östergötland Prinsessan Estelle 2012

BlekingeRedigera

DalarnaRedigera

GotlandRedigera

HallandRedigera

Hälsingland och GästriklandRedigera

JämtlandRedigera

NärkeRedigera

 • Eugen, 1865–1947 (avliden)

SkåneRedigera

SmålandRedigera

SödermanlandRedigera

UpplandRedigera

VärmlandRedigera

VästerbottenRedigera

VästergötlandRedigera

VästmanlandRedigera

 • Erik, 1889–1918 (avliden)

ÅngermanlandRedigera

ÖstergötlandRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Furstebilder från folkungatid ISBN 91-85884-52-9, pp. 104–106
 2. ^ Så titulerad av drottning Kristina utan rådets samtycke; Paul Meijer Granqvist i Carl X Gustaf "den förste pfalzaren" Askerbergs, Stockholm 1910, s. 56–57
 3. ^ Söderhjelm & Palmstierna i Oscar I, Bonniers, Stockholm 1944, s. 279

Källor och litteraturRedigera

 • Martin Sunnqvist, "Titulära svenska hertigars vapen från 1700-talet till nutiden." Heraldisk tidsskrift bd 12 nr 116 (2017), s. 327-343