Hertig Karls rimkrönika är en självbiografisk rimkrönika av hertig Karl, som senare blev Karl IX. Den skildrar hertigens tid och liv fram till slutet av 1592, strax efter Johan III:s död. Verket är skrivet kort efter detta. Det har arten av ett utkast och trycktes aldrig under författarens levnad. Det gavs ut i tryck 1759 av Bengt Bergius, tillsammans med Gustav II Adolfs ofullbordade krönika.[1]

Språkprofessorn Carl Ivar Ståhle beskriver rimkrönikan i sin bok Vers och språk i vasatidens och stormaktstidens svenska diktning: "Versen är otymplig och fylld av den höviska krönikeknittelns schabloner, men krönikan fascinerar genom sin frustande energi, egenrättfärdighet och hätskhet".[2]

KällorRedigera

  1. ^ ”Konung Carl den IX:des Rim-chrönika, samt konung Gustaf Adolphs påbegynte chrönika, egenhändigt af högbemälte konungar författade”. Libris. Kungliga biblioteket. http://libris.kb.se/bib/2408115. Läst 15 februari 2014. 
  2. ^ Ståhle, Carl Ivar (1975). Vers och språk i vasatidens och stormaktstidens svenska diktning. Stockholm: Norstedts. sid. 24. ISBN 91-1-753052-0