Herre, förbarma dig (Kyrie-litania, Sörenson 1969)

Herre, förbarma dig är ett Kyrie av Torsten Sörenson. Skrivet 1969 och bearbetad 1976.

Publicerad somRedigera