Herre, förbarma dig, är inledningen till flera psalmer med texter av olika författare. Dessa sånger ingår i den kristna högmässans liturgi. Texterna är baserade på Matteusevangeliet 9:27 och Markusevangeliet 10:47-48 och i sångtexterna växlas ofta mellan den svenska texten Kriste, förbarma dig och den grekiska texten Kyrie eleison.

Publicerade iRedigera

Se ävenRedigera