Hermiteska operator är en operator inom kvantmekaniken där för A gäller följande skalärprodukt , där och är två funktioner.

är den adjugerande operatorn till och definieras som . Alltså är den Hermiteska operatorn .[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ Ohlén, Gunnar (2005). Kvantvärldens fenomen. Studentlitteratur. Läst 11 oktober 2020