Hermitesk kan syfta på:

  • Hermiteskt konjugat – en matematisk operation på en matris uppkallat efter franske 1800-talsmatematikern Charles Hermite
  • Hermitesk matris – en matris som är lika med sitt hermiteska konjugat uppkallat efter franske 1800-talsmatematikern Charles Hermite
  • Hermitesk operator

Se ävenRedigera

  • Hermitepolynom – en uppsättning ortogonala polynom
  • Hermiteinterpolation – en interpolationsmetod där man utgår från ett antal givna punkter och lutningen i dessa punkter för att beräkna punkter mellan de givna punkterna