Henricus Torstani Soterus, född 1600 i Sotebyn, Tösse socken, Dalsland, död 1645 i Göteborg av pesten, var en svensk rektor och präst. Han var fil.dr. och kontraktsprost i Lundby prosteri.

Soterus tog sin doktorsgrad i Wittenberg år 1628. År 1630 blev han rektor för en skola i Göteborg och pastor i prebendet Tuve och Lundby. När gymnasiet inrättades i staden år 1640 blev han teologi rektor där och utnämndes till kontraktsprost i Lundby prosteri.

Sotérusgatan i stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg fick år 1948 sitt namn till minne av Soterus.

BibliografiRedigera

  • En christeligh lijkpredikan, öfwer then ehrewördige Herrens M. Andreæ Prytz superintendentens i Götheborgh, lille dotter Jungfrw Margreta Prytz, hwilken i Herranom affsompnade then 30. januarij, och medh tilbörlige ceremonier bleff begrafwen i S. Gustavi kyrkia i Göteborgh then 3 . febr. åhr 1639 på halftredie sin ålders åhr. Hållen aff M. Henrico Sotero rectore scholæ ther sammastädes., 1639
  • Svecia, siue de Suecorum regis dominiis et opibus. Commentarius politicus, 1631 (redaktör/utgivare)
  • Svecia, siue de Suecorum regis dominiis et opibus. Commentarius politicus, 1633 (redaktör/utgivare)

KällorRedigera