Heltäckningsmatta

matta som täcker hela ytan av ett rums golv

Heltäckningsmatta är en matta som täcker hela golvet och vanligen limmas fast i underlaget.

Heltäckningsmatta av berber-typ, den vanligaste i offentlig miljö.

Traditionellt har heltäckningsmattor setts som otympliga på grund av dess svårighet att städas och att de lätt blir smutsiga. Dagens moderna heltäckningsmattor är dock betydligt mer lättstädade.