Hello World

används ofta som ett första exempel på att programkoden levererar
(Omdirigerad från Hello, world!)
För albumet av den belgiska sångerskan Belle Perez, se Hello World (musikalbum).

"Hello, World!" är ett grundläggande datorprogram som ofta används som ett första exempel på programkod på ett visst programmeringsspråk, för dem som skall bekanta sig med ett nytt språk eller en ny utvecklingsmiljö. Exemplet kan också användas för nybörjare inom programmering. Programmet skriver typiskt frasen "Hello, World!" till en utdataenhet, till exempel en datorskärm.

Hello, World!, skrivet i C

Genom att förstå hur ett mycket enkelt program är sammansatt kan programmeraren på ett enkelt sätt få grepp om flera grundläggande begrepp inom ett programspråk. Att skriva ut "Hello, World!" (Hej Världen!) på skärmen demonstrerar vanligen de minsta villkoren ett program måste uppfylla för att kunna köras, samt hur en textsträng kan skrivas ut – ofta bland det första en programmerare behöver veta för att komma igång med ett nytt programspråk. Dessutom visar en körning där texten faktiskt skrivs ut att tolk eller kompilator är rätt installerad, utenheten konfigurerad etc., så att sådant kan uteslutas då ett mer komplicerat program inte fungerar.

Små exempelprogram för nybörjare har funnits lika länge som programmering har lärts ut, men frasen "Hello, World!" fick sin spridning genom ett exempel i boken The C Programming Language av Brian Kernighan och Dennis Ritchie.

HistoriaRedigera

Frasen "hello world" användes för första gången i texten "A Tutorial Introduction to the Language B" av Brian Kernighan år 1972.

Hello, World! i olika programspråkRedigera

AdaRedigera

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Hello_World is

begin
  Put_Line("Hello World!");
end Hello_World;

ASPRedigera

<%Response.Write("Hello, World!")%>

AssemblerRedigera

mov  ah,9
mov  dx,offset hello
int 21h
mov  ah,4Ch
int 21h
hello db 'Hello, World!',0dh,0ah,'$'

Not: Assembler varierar kraftigt med vad det är för maskin man ska köra programmet på. Det här exemplet är assembler för en x86-dator med DOS-kompatibelt operativsystem.

AutoItRedigera

MsgBox(0,"Hello, World!","Hello World from AutoIt")

BASICRedigera

10 PRINT "Hello World!"
20 END

BatchRedigera

echo hello world
pause

BefungeRedigera

"!dlrow olleH">:#,_@

Eller i en mer lättläst men längre form:

<v"Hello world!"
 >:#,_@

BrainfuckRedigera

++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.

CRedigera

#include <stdio.h>

main()
{
  printf ("Hello World!\n");
}

C#Redigera

using System;

namespace HelloWorld
{
 class Hello
 {
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("Hello, World!");
  }
 }
}

C++Redigera

#include <iostream>

int main()
{
 std::cout<< "Hello, World!" << std::endl; 
 return 0;
}

Common LispRedigera

(format t "Hello world!")

ErlangRedigera

-module(hello).
-export([hello_world/0]).

hello_world() -> io:fwrite("hello, world\n").

FORTHRedigera

." Hello World!" ;

FORTRANRedigera

program HelloWorld
 implicit none
 write(*,*) "Hello World!"
end program

HaskellRedigera

main = putStrLn "Hello world"

JavaRedigera

public class Hello {
	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("Hello, World!");
	}
}

JavascriptRedigera

document.write("Hello World!");
// Eller:
console.log("Hello World!")

LuaRedigera

print ("Hello World!")

MATLABRedigera

disp ('Hello, World!');

PascalRedigera

program Hello_World(output);
begin
 writeln ('Hello, World!')
end.

PerlRedigera

#!/usr/bin/perl
print "Hello, World!\n";

PHPRedigera

<?php
	echo "Hello, World!";
?>

PythonRedigera

print ("Hello, World!")

RRedigera

print("Hello World!", quote = FALSE)

RubyRedigera

puts "Hello world"

SchemeRedigera

(begin
  (display "Hello world!"))

TclRedigera

puts "Hello, World!"

TI-BASICRedigera

Disp "HELLO, WORLD!"

VB.NETRedigera

Module Hello World
  Sub Main()
    System.Console.WriteLine("Hello, World!")
  End Sub
End Module

KällorRedigera

Externa länkarRedigera