Helikopterolyckan vid Bottensjön

Helikopterolyckan vid Bottensjön inträffade den 25 mars 2003, då en Agusta Bell 412 HP (Helikopter 11) från 1. Helikopterskvadron vid Helikopterflottiljen havererade under en övning över Bottensjön nära Karlsborg, Karlsborgs kommun.

En besättningsmedlem omkom och två skadades lindrigt då helikoptern under anflygning kolliderade med isen på sjön, som brast varvid helikoptern sjönk.

Olyckans bakgrundRedigera

Helikoptern tillhörde var vid tiden för olyckan 1.hkpskv i Boden, men var baserad på Karlsborgs flygplats med uppgift att genomföra ambulanstransporter vid eventuella olyckor under Arméns pågående slutövning 2003 "Våreld".

Under tiden för övningen hade flera drunkningstillbud rapporterats i media och under flygningar i övningsområdet hade flera observationer gjorts av människor som befann sig ute på de svaga vårisarna. Beslut togs därför om att genomföra räddningsövning med en flygmetod kallad LÖV, livräddning öppet vatten, som är en metod för att undsätta en nödställd från en helikopter som saknar vinsch och flottörer.[1]

Olyckans händelseförloppRedigera

Under eftermiddagen den 25 mars genomförde helikoptern en flygning med avsikt att öva LÖV. Med ombord fanns förutom två personers flygbesättning även två sjukvårdare, den ene yrkesofficer med militär sjukvårdsutbildning och den andre reservofficer med civil utbildning som ambulanssjuksköterska. Helikoptern var ambulansutrustad, men saknade nödflottörer.

Efter att ha genomfört totalt fyra LÖV-övningar under cirka 30 minuters flygtid i närheten av strandkanten vid Vättern flög besättningen till den närbelägna Kyrksjön och Bottensjön för ytterligare övningar. Efter åtta genomförda övningar beslutades att en sista övning skulle genomföras innan landning. Under inflygningen mot den fiktive nödställde var höger kabindörr öppen och den ene sjukvårdaren satt placerad gränsle över helikopterns högra landningsställ i färdriktningen, säkrad med en sele fäst till helikopterns innertak med en förankringsrem.

På cirka 20 meters höjd upptäckte besättningen plötsligt att helikoptern hade för hög sjunkhastighet och försöket att avbryta anflygningen genom att minska sjunkhastigheten misslyckades, varpå helikoptern i hög fart slog i isen som brast. Helikoptern välte snabbt åt höger och hamnade upp och ner med nosen mot sjöbotten och bakkroppen mot isen. De besättningsmedlemmar som lyckats ta sig ut försökte hjälpa den fortfarande fastspände sjukvårdaren genom att hålla dennes huvud över vattenytan, men tvingades släppa efterhand som helikoptern sjönk allt djupare.

Ett civilt ögonvittne på land larmade SOS Alarm och de tre överlevande besättningsmedlemmarna transporterades med ambulans till sjukhuset i Skövde. ARCC hade samtidigt larmat räddningshelikoptrar från Säve och Karlsborg, vars bägge ytbärgare gjorde misslyckade försök att söka efter den saknade besättningsmedlemmen. Kustbevakningens räddningsdykare hade rekvirerats och transporterades med polishelikopter från Göteborg. Man inledde dykningar klockan 16:25 och strax därefter lokaliserades och lyftes den saknade besättningsmannen upp till en båt och fördes in till land. Han flögs i civil ambulanshelikopter till Universitetssjukhuset i Linköping, men hans liv stod inte att rädda.[2]

Orsak till olyckanRedigera

Statens haverikommission fastslog i den efterföljande utredningen att flera misstag hade begåtts under övningen. Bland annat hade man inte använd helikopterns egna instrument för att bedöma höjd utan man valde att lita på riktmärken utanför helikoptern, bland annat en skogslinje mellan tre- och femhundra meter framför helikoptern. Missbedömningen gjorde att man under anflygningen hade för hög sjunkhastighet och slog i isen på sjön i hög fart. Dessutom fanns det brister i hanteringen av utrustningen ombord, vilket utredningen fastslog var en direkt bidragande orsak till att besättningsmedlemmen omkom.[1][2]

ReferenserRedigera