Hebbeska huset är en byggnad på Riddarholmen i Stockholm.

Hebbeska huset.

Historia

redigera

Huset uppfördes efter 1628 för riksrådet Johan Eriksson Sparre. Hebbeska huset ligger intill Riddarholmskanalen, granne med Gamla riksdagshuset och inhyser idag Kammarrätten i Stockholm.[1]

Bland tidigare ägare märks köpmännen och industriidkarna Robert Finlay och John Jennings. 1760 förvärvades det av kommerserådet Simon Bernhard Hebbe som var direktör i Ostindiska kompaniet. Huset var fideikommiss i släkten Hebbe till 1865 då det köptes av staten.

När grannhuset 1865–67 byggdes om till att fungera som riksdagshus förenades Hebbeska huset ut- och invändigt med detta. Samtidigt drogs järnvägen över Riddarholmen och skilde Hebbeska huset från Riddarholmskanalen. Idag är det bara västra vingen som står kvar. På kartor från 1700-talet ser man att dagens hus var jämförbart med flera större palats. Idag är Hebbeska huset statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Se även

redigera

Referenser

redigera

Webbkällor

redigera

Externa länkar

redigera