Öppna huvudmenyn

Carl Harald Åkermark, född 12 september 1873 i Göteborg, död 1 november 1963 i Stockholm, var en svensk sjöofficer.

BiografiRedigera

Åkermark, som var son till notarius publicus Gudmund Åkermark och Amalia Tranchell, tog examen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1894 och blev då utnämnd till underlöjtnant vid flottan. Han utnämndes till löjtnant 1897, kapten 1903, kommendörkapten av andra graden 1916 och första graden 1919, kommendör 1923, konteramiral 1927 samt viceamiral 1934.

Åkermark tjänstgjorde i tidigare år på patrull- och torpedbåtar, bland annat som fartygschefHMS Wasa och HMS Svea. Den fortsatta karriären inom torpedvapnet ledde till befattningar inom torpedavdelningen vid Stockholms örlogsstation och som chef för Marinförvaltningens torpedavdelning. 1927 fick Åkermark befälet över Kustflottan, de första åren som dess högste befälhavare och från 1931, efter en ändring av befattningsbenämningen, var han chef för samma organisation. 1933 blev han chef för Marinförvaltningen och kvarstod där till sin pensionsavgång och inträde i reserven fem år senare.

I samband med krigsutbrottet 1939 återgick Åkermark i tjänst och placerades som chef för Västkustens marindistrikt fram till 1942.

Åkermark blev ledamot av andra klassen 1921 och ledamot av första klassen 1927 av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.[1] Han blev även ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet 1908 och hedersledamot 1927.[2] Han är begravd på Galärvarvskyrkogården i Stockholm.[3]

UtmärkelserRedigera

Svenska utmärkelserRedigera

Utländska utmärkelserRedigera

KällorRedigera

 • Kungliga Sjökrigsskolan 1867-1942, del II, Redaktör Kommendörkapten Georg Hafström, Eskilstuna 1942
 • Svenska marinens högre chefer 1700-2005, Rune Kjellander, Probus förlag, Stockholm 2007 (ISBN 978-91-87184-83-3)

NoterRedigera

 1. ^ Kungl. Krigsvetenskapsakademien. i Sveriges statskalender 1940
 2. ^ Kungl. Örlogsmannasällskapet. i Sveriges statskalender 1940
 3. ^ SvenskaGravar
 4. ^ Kungl. Svärdsorden. i Sveriges statskalender 1940bih
 5. ^ Kungl. Svärdsorden. i Sveriges statskalender 1931bih
 6. ^ Sveriges statskalender för året 1928. Uppsala och Stockholm: Almqvist & Wiksell. 1928. sid. 864 
 7. ^ Kungl. Svärdsorden. i Sveriges statskalender 1921
 8. ^ Kungl. Nordstjärneorden. i Sveriges statskalender 1940bih
 9. ^ Kungl. Svärdsorden. i Sveriges statskalender 1940bih
 10. ^ [a b c d] Sveriges statskalender för året 1928. Uppsala och Stockholm: Almqvist & Wiksell. 1928. sid. 332 
 11. ^ [a b c] Sveriges statskalender för året 1930. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1930. sid. 339 
 12. ^ [a b] Kungl. Flottan. i Sveriges statskalender 1931
 13. ^ [a b] Kungl. Flottan. i Sveriges statskalender 1921
 14. ^ [a b c d] Kungl. Flottan. i Sveriges statskalender 1925
 15. ^ [a b] Svensk rikskalender 1910. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. 1909. sid. 236 
 16. ^ Kungl. Flottan. i Sveriges statskalender 1915
 17. ^ Kungl. flottan. i Svensk rikskalender 1909