Hans Tson Söderström

svensk nationalekonom

Hans Tson Söderström, född 25 februari 1945 i Stockholm, är en svensk nationalekonom.

Utbildning redigera

Söderström studerade vid Handelshögskolan i Stockholm, där han 1968 avlade civilekonomexamen. Han disputerade vid samma högskola 1974 på doktorsavhandlingen Studies in the microdynamics of production and productivity change varvid han blev ekonomie doktor (ekon.dr).

Karriär redigera

Akademisk verksamhet redigera

1977 blev han docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och innehade 1992-2015 en tjänst som adjungerad professor i konjunkturanalys och makroekonomisk politik vid samma högskola. Han var forskare vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet 1970-1984 och tjänstgjorde som biträdande chef där 1979-84. Han har varit gästforskare vid Princeton, Stanford och Berkeley-universiteten samt vid forskningsavdelningarna på Federal Reserve Board och IMF.

Han var från 2002 VD för Handelshögskolan i Stockholms verksamhet för fortbildning av chefer, HHS Executive Education. Där genomdrev han en sammanslagning med Institutet för företagsledning (IFL), vilket fusionerades med HHS Executive Education under namnet IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB. Efter en tid som ordförande i styrelsen för det sammanslagna bolaget lämnade han denna 2007.

Söderströms forskning efter doktorsavhandlingen har huvudsakligen berört stabiliseringspolitik i små öppna ekonomier med centraliserad lönebildning.

Populärvetenskaplig och opinionsbildande verksamhet redigera

Vid sidan av sin forskning har Söderström bedrivit en omfattande populärvetenskaplig verksamhet, bland annat som redaktör för Nationalekonomiska föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt (1977-78) och som kolumnist i Dagens Nyheter och Dagens Industri. Han har därtill haft många uppdrag inom svenskt näringsliv och organisationsväsende samt i statliga utredningar. Under ett trettiotal år fram till 2014 var han vice ordförande i forskningsnämnden för Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och åren 2006-2015 var han ledamot av stipendiekommittén för Konungens stiftelse ungt ledarskap. Under perioden 2007-2009 var Söderström ordförande i styrelsen för Aktiespararna.

Under perioden 1985-2002 var han VD för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Han kvarstår i SNS förtroenderåd och är sedan starten styrelseledamot i den gröna liberala tankesmedjan Fores[1]. Söderström gjorde sig känd i den ekonomisk-politiska debatten som förespråkare av en normbaserad prisstabiliseringspolitik (normpolitik) under sin tid som ordförande i SNS Konjunkturråd (1985-1994). Som rådgivare till Finlands Bank 1992-93 förordade Söderström undantagsvis en mer expansiv finanspolitik för att häva den omfattande arbetslösheten. Sedan mitten på 1990-talet har normpolitiken vunnit bred politisk acceptans och även visat sig mycket framgångsrik som praktisk politik. Söderström har sedan dess medverkat i debatten om det stabiliseringspolitiska regelverket och även gjort inlägg i frågor kring ägande och företagsstyrning, där han bland annat varit en skarp kritiker av överdrivet generösa ersättningar till företagsledare.

Söderström röstade nej i folkomröstningen om Sveriges deltagande i EMU.[2][3] Han ingick i Junilistans förtroenderåd och ingår nu förtroenderådet för Forum för EU-debatt, där han aktivt deltar i verksamheten.

Referenser redigera

Noter redigera

Se även redigera

Externa länkar redigera