Hans Olof Gottfridsson född den 15 december 1962 är en svensk fil.dr. och universitetslektor i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Han har dessutom intresserat sig för popgruppen The Beatles' tidiga historia.

1997 gav han ut boken The Beatles - From Cavern to Star Club. Boken bygger på omfattande arkivstudier och intervjuer med många av de personer som medlemmarna i The Beatles hade kontakt med hemma i Liverpool och i Hamburg innan gruppens stora genombrott 1962-63.

BibliografiRedigera

  • Hans Olof Gottfridsson: The Beatles - From Cavern to Star Club: The Illustrated Chronicle, Discography & Price Guide 1957-1962 (1997)
  • Hans Olof Gottfridsson och Sune Berger: På väg mot nya perspektiv: en förstudie om transporter i Värmland (2000)
  • Hans Olof Gottfridsson: Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar : en studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel (Doktorsavhandling i kulturgeografi vid Karlstads universitet 2007) [1]
  • Hans Olof Gottfridsson: Vägval och företräden: kommunikationer i ett tidsperspektiv (i Bilder av Värmland: inspiration till fortsatt samtal om Värmland och framtiden 2007 samt i Förändringar och kontinuitet i vardagslivets Värmland 2008)