Hans Edfeldt, född den 28 juni 1836 i Ed, Västernorrlands län, död den 26 januari 1909 i Uppsala, var en svensk universitetslärare och filosofisk skriftställare.

BiografiRedigera

Edfeldt blev student vid Uppsala universitet 1861 och ägnade sig därefter åt åt att studera filosofi, undervisad av Boström, även sedan denne 1863 avgått som emeritus och ända till hans död. Edfeldt blev filosofie kandidat 1867, docent i praktisk filosofi 1868, filosofie doktor 1869, var under långa perioder förordnad att förestå professuren i filosofi och fick 1896 professors namn.

Han utvecklade Boströms läror, företrädesvis på den praktiska filosofins område, och utgav dennes Samlade skrifter (band 1 och 2 1883, band 3, i förening med Gustaf Jakob Keijser, 1901).

BibliografiRedigera

 • Hvilken verldsförklaring uppfyller fordringarna för möjligheten af menniskans praktiska lif?. Uppsala. 1868. Libris länk. http://runeberg.org/ehprakt/ 
 • Om den praktiska filosofiens föremål religionen, sedligheten och rätten. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1871 : Philosophi...;[1]. Upsala. 1870. Libris länk. http://runeberg.org/ehhvilken/ 
 • Granskning af kandidaten Waldemar Dons framställning af den Boströmska filosofien. Upsala Esaias Edquists boktryckeri. [Kolofon :] Upsala 1875 Esaias Edquists boktryckeri. 1875. Libris länk 
 • Om begreppet sedlighet. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1877 : Festskrifter ;[7]. Upsala. 1877. Libris länk 
 • Kants lära om det moraliskt onda. Upsala: Lundequist. 1878. Libris länk 
 • Om den boströmska filosofiens förhållande till den kantiska. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1882 : Filosofi...;[1]. Upsala. 1882. Libris länk 
 • Edfeldt, Hans (1883). ”Om den boströmska filosofiens förhållande till de historiskt gifna filosofiska systemer, som äro hennes förutsättningar”. Skrifter / utgifna af H. Edfeldt. D. 1 / utgifna af H. Edfeldt (Upsala, 1883): sid. 1-92a.  Libris 8196496
 • Om Boströms ideelära. Upsala: Victor Roos. 1884. Libris länk 
 • Om den Boströmska filosofien : några ord. Upsala: Victor Roos. 1884. Libris länk 
 • Om menniskan såsom sinne betraktad. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1886 : Filosofi...;[1]. Upsala. 1886. Libris länk 
 • Om Gud betraktad såsom förstånd och vilja. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1888 : Filosofi...;[2]. Upsala. 1888. Libris länk 
 • Om de etiska grundbegreppen. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1894 : Filosofi...;[1]. Upsala. 1894. Libris länk 
 • Om föremålen för den praktiska filosofiens propedevtik. Uppsala universitets årsskrift, 0372-4654 ; 1895 : Filosofi...;[1]. Upsala. 1895. Libris länk 
 • Om bevisen för Guds verklighet. Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala, 0280-0918 ; 5 :9. Upsala. 1897. Libris länk 
 • Satser om Christopher Jacob Boström och hans filosofi. Stockholm. 1901. Libris länk 
 • Filosofisk religionslära. Uppsala: Schultz. 1903. Libris länk 
 • Etik : [en framställning och utveckling af Chr. Jac. Boströms sedelära]. Stockholm: Johnson. 1907. Libris länk 

KällorRedigera