Handskbox är en låda försedd med fastsatta handskar för att tillåta arbete i förändrad atmosfär, t.ex. utan syre, eller där man vill undvika att ämnen sprids i luften, t.ex. giftiga eller radioaktiva kemikalier.

Handskbox av plast med handskarna ut-och-in