Handelskollegiet var ett av Stockholm stads borgmästarledda kollegier, grundade under 1700-talet. De övriga var justitiekollegiet, politikollegiet och byggnings- och ämbetskollegiet.

Kollegiet hade bland annat ansvar för Stockholms stads handelsfrågor. Det utfärdade tillstånd för handel inom Stockholms stad, och bemötte klagomål, rättstvister och andra frågor inom handelsyrken. [1]

NoterRedigera

  1. ^ Ohlander, Ann-Sofie : Tusen svenska kvinnoår, 2008. Upplaga 3. uppl.