Handbörds härad var ett härad i Småland och Kalmar län som utgjorde den västra inlandsdelen av smålandet Handbörd. Häradets område motsvarar Högsby kommun samt delar av Mönsterås kommun och Nybro kommun. Häradets areal var 1 250,57 kvadratkilometer varav 1 165,47 land.[1] Tingsplats var Högsby.

Handbörds härad
Härad
Kråksmåla kyrka
Land Sverige Sverige
Landskap Småland
Socknar Fagerhult
Fliseryd
Fågelfors
Högsby
Kråksmåla
Långemåla
Handbörds härads läge i Småland.
Handbörds härads läge i Småland.
Handbörds härads läge i Småland.

Geografi

redigera

Handbörds häradsområde ligger i den inre delen av mellersta Kalmar län, utmed länsgränsen mot Kronobergs län i väster. I öster skiljs häradsområdet från Kalmarsund av en smal landremsa, som utgör det gamla Stranda härad. På den smalaste punkten (vid Påskallavik) är avståndet till Kalmarsund enbart 2 kilometer. Högsby och Fågelfors är största orter.

Handbörds härad ligger på Småländska höglandets östra sluttning och genomflytes av Emån och Alsterån. De inre delerna har kuperad skogsmark, bergspartier, spridda sjöar samt spridda odlingsbygder. Den östra delen är en jämn skogstrakt där bygder och vägar huvudsakligen följer rullstensåsarna. Historiskt har området haft jordbruk samt pappersindustri vid Fågelfors och Finsjö. Vid Emån finns en del kraftverk.

Angränsande härader var Aspeland i norr, Stranda i öster, Norra Möre i söder samt Uppvidinge i väster.

Historik

redigera

År 1928 hade Handbörds härad 16 122 invånare på en yta av 1 251 km². Samma år hade häradet 13 043 hektar åker och 96 575 hektar skogsmark.

Handbörds härad hade ursprungligen samma omfattning som folklandet Handbörd och var ett av de "små land" som senare kom att bilda landskapet Småland. Det hade Högsby som centralbygd och tingsplats och sträckte sig under sen järnålder från inlandet ända ut till kusten. I samband med införlivandet med den svenska staten omvandlades folklandet till Handbörds härad, från vilket Stranda härad avskildes under 1400-talet.

År 1299 skrevs in Andbyrdia. Detta har åsyftat en central plats i Högsby, invid Emån. I ordet ingår and = "emot" samt byrdher = "bärställe för båtar".

Socknar

redigera

Handbörds härad omfattade 6 socknar.

I Högsby kommun

I Mönsterås kommun

I Nybro kommun

Län, fögderier, tingslag, domsagor och tingsrätter

redigera

Häradet hörde till Kalmar län. Församlingarna tillhör(de) från 1604 till 1915 till Kalmar stift, innan dess till Linköpings stift och därefter till Växjö stift. Häradets socknar hörde till följande fögderier:

  • 1720–1863: Norra Möre, Stranda och Handsbörds fögderi
  • 1864–1945: Aspelands och Handbörds fögderi
  • 1946–1966: Högsby fögderi
  • 1967–1990: Oskarshamns fögderi

Kråksmåla övergick 1952 (i enlighet Norra Möre härad) till Kalmar Norra fögderi och 1967 till Kalmar fögderi.

Häradets socknar tillhörde följande tingslag, domsagor och tingsrätter:

Kråksmåla övergick 1952 (i enlighet Norra Möre härad) till Norra Möre och Stranda domsagas tingslag, 1969 till Möre och Ölands domsaga, 1971 till Möre och Ölands tingsrätt och 1982 till Kalmar tingsrätt.

Källor

redigera
  1. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 

Webbkällor

redigera

Tryckta källor

redigera

Vidare läsning

redigera
  • Hugosson, Lars-Bertil (pseudontm för Lars Ulvegard); Där växte ett träd i Handbörd - en berättelse om människors kamp och strävanden under trehundra år från släkte till släkte, Eget förlag, Linköping, 1993, LIBRIS-id 1711964
  • Brunius, Jan & Ferm, Olle (red); Det medeltida Sverige - Bd 4 - Småland 2 - Handbörd, Stranda ; redigerat av Olle Ferm , Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien - Almqvist & Wiksell International, 1990, ISBN 91-7192-811-1;