Den här artikeln använder algebraisk schacknotation för att beskriva schackdragen.

Ett halvslutet spel är en schacköppningsfamilj där vit spelar 1.d4 och svart bryter symmetrin omedelbart genom att svara med ett annat drag än 1...d5. Halvslutet spel kallas även för enkelt dambondespel eller dambondespel, och är ett komplement till gruppen slutet spel, eller dubbelt dambondespel, som börjar med dragen 1.d4 d5.

De indiska systemen liksom holländskt och Benonis försvar är några exempel på halvslutna öppningar.